Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2017/02/24 20:00:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Kurs Przewodnikowski 2017

ZKK Hufca Chrzanów zaprasza na Kurs Przewodnikowski.

Celem Kursu jest przygotowanie członka ZHP do bycia instruktorem ZHP. Jest także obowiązkowym elementem próby na stopień przewodnika. Kurs organizowany jest według nowych standardów.

Koszt: 130 zł ( obejmuje: obiady w soboty, ubezpieczenie, materiały programowe, noclegi w warunkach turystycznych, koszty dojazdów i noclegów na miejsce 3. biwaku).

Terminy: 3-5 marca 2017 r, 17-19 marca 2017 r, 7-9 kwietnia 2017 r., dodatkowo między pierwszym a trzecim biwakiem odbędą się trzygodzine zajęcia w jednym wyznaczonym dniu tygodnia ( dokładny termin zostanie podany później).

Miejsce: Chrzanów / Trzebinia, 3. biwak wyjazdowy ( miejsce zostanie podane w późniejszym terminie, jeśli pogoda dopisze biwak pod namiotami)

Warunki uczestnictwa:

  • Rocznikowo 16 lat ( rocznik 2001 i starsi)
  • Złożone Przyrzeczenie Harcerskie
  • Po potwierdzeniu przyjęcia na Kurs, wpłata za kurs do dnia 24 lutego 2017 r. na konto Hufca Chrzanów: 81 1240 4230 1111 0010 6646 9228  z dopiskiem Składka Zadaniowa - Kurs Przewodnikowski, imię i nazwisko, hufiec.
  • Opłacone składki członkowskie za 2016 r.
  • Zgoda rodziców oraz Komendanta Hufca

W razie pytań prosimy o kontakt:
Natalia Rzepka - natalia.rzepka@o2.pl
Michał Rzepka - 604 914 867

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 20
Brak wolnych miejsc
Liczba zgłoszeń: 20 / 18
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2017-02-24 20:00
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Obowiązuje unikalny adres email
- oznacza to, że na dany adres email możesz oddać tylko jedno zgłoszenie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Nazwisko , Imię , Data urodzenia , PESEL , Numer ewidencyjny ZHP , Kod pocztowy , Miasto , Ulica , Numer domu / Numer mieszkania , Telefon , Telefon do rodzica/opiekuna , Hufiec / jednostka , Data Przyrzeczenia Harcerskiego , Posiadany stopień , Data otwarcia próby przewodnikowskiej ,